NL
PLAN34 is een 2D/3D-Styling-Design-Visualisatiebureau voor stedenbouwkundige-, landschappelijke- openbare ruimte- en infrastructurele projecten, gespecialiseerd in het vervaardigen van 3D modellen ter versterking van het ontwerpproces in alle ontwerpfases op verschillende schaalniveaus. PLAN34 maakt 3D visualisaties en animaties voor grote en kleine projecten waarin de toekomstige situatie levensecht wordt weergegeven en waar je zelfs virtueel doorheen kunt lopen tijdens een projectoverleg, raadspresentatie of een participatie-inspraakbijeenkomst. Door het gebruik van een 3D visualisatie kunnen de meeste vragen direct en duidelijk worden beantwoord en dat kan vragen achteraf of wellicht zelfs bezwaarprocedures voorkomen. Jarenlange ervaring bij ontwerpbureaus en gemeenten maakt PLAN34 tot de ideale partner, die meedenkt vanaf de eerste schets tot het uiteindelijke ontwerp in 3D.

ENG
PLAN34 is a 2D/3D Styling Design Visualization Agency for urban, landscape, public space and infrastructural projects, specializing in the manufacture of 3D models to strengthen the design process in all design phases at different scales. PLAN34 creates 3D visualizations and animations for large and small projects in which the future situation is rendered realistically and through which you can even walk virtually during a project consultation, council presentation or a participatory consultation meeting. By using a 3D visualization, most questions can be answered directly and clearly and this can prevent questions afterwards or even objection procedures. Years of experience at design agencies and municipalities make PLAN34 the ideal partner, who thinks along from the first sketch to the final design in 3D.
PLAN34 2D/3D Styling - Design - Visualisatie

Ronald van Bommel
Leerbroekstraat 34
2729 HX Zoetermeer
+31(0)650267080
info@plan34.nl