🇳🇱
PLAN34 is een 2D/3D-Styling-Design-Visualisatiebureau voor stedenbouwkundige-, landschappelijke- en infrastructurele projecten, gespecialiseerd in het vervaardigen van 3D modellen ter versterking van het ontwerpproces in alle ontwerpfases op verschillende schaalniveaus. PLAN34 creëert 3D visualisaties en animaties voor grote en kleine projecten in de openbare ruimte waarin de toekomstige situatie levensecht wordt weergegeven en waar je zelfs virtueel doorheen kunt lopen tijdens een projectoverleg, raadspresentatie of een participatie-inspraakavond. Door het gebruik van een 3D visualisatie kunnen de meeste vragen direct en duidelijk worden beantwoord en dat kan vragen achteraf of wellicht zelfs bezwaarprocedures voorkomen. Jarenlange ervaring bij ontwerpbureaus en gemeenten maakt PLAN34 tot de ideale partner, die meedenkt vanaf de eerste schets tot het uiteindelijke ontwerp in 3D.

🇬🇧
PLAN34 is a 2D/3D-Styling-Design-Visualization agency for urban, landscape and infrastructure projects, specialized in the production of 3D models to strengthen the design process in all design phases at different scale levels. PLAN34 creates 3D visualizations and animations for large and small projects in the public space in which the future situation is rendered realistically and where you can even walk through virtually during a project meeting, council presentation or a participatory participation evening. By using a 3D visualization, most questions can be answered directly and clearly, which can prevent questions afterwards or perhaps even objection procedures. Years of experience with design agencies and municipalities make PLAN34 the ideal partner, who thinks from the first sketch to the final design in 3D.PLAN34 2D/3D Styling - Design - Visualisatie

Ronald van Bommel
Leerbroekstraat 34
2729 HX Zoetermeer
+31(0)650267080
info@plan34.nl